Oropesa s’uneix a la promoció del rugbi en col·legis i activitats esportives

El Regidor d’Esports de l’ajuntament d’Orpesa, Jordi Llopis, juntament amb el tècnic de l’àrea, Quico Peña, s’han reunit amb el Director de Promoció de la Federació de Rugbi de la Comunitat Valenciana, per a promocionar aquest esport en el seu municipi i comarca ampliant les activitats esportives d’Orpesa durant el curs escolar, temporada esportiva i els seus importants esdeveniments d’estiu.

Durant la reunió s’ha dissenyat l’esborrany d’un full de ruta d’accions promocionals de mutu interés, dins del pla d’expansió de la FRCV al qual recentment s’han inclòs altres nous municipis, al llarg de la província de Castelló amb l’objectiu que els potencials practicants de rugbi, no hagen de desplaçar-se a distàncies difícilment assumibles.

El Concejal de Deportes del ayuntamiento de Oropesa del Mar, Jordi Llopis, junto con el técnico del área, Quico Peña, se han reunido con el Director de Promoción de la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana, para promocionar este deporte en su municipio y comarca ampliando las actividades deportivas de Oropesa del Mar durante el curso escolar, temporada deportiva y sus importantes eventos de verano.

Durante la reunión se ha diseñado el borrador de una hoja de ruta de acciones promocionales de mutuo interés, dentro del plan de expansión de la FRCV al que recientemente se han incluido otros nuevos municipios, a lo largo de la provincia de Castellón con el objetivo de que los potenciales practicantes de rugby, no tengan que desplazarse a distancias difícilmente asumibles.

Traduir »