AVÍS LEGAL

En Compliment de la legislació vigent, FRCV  posa a la teua disposició la següent informació:

LSSI

La FRCV, amb CIF G46357208  té el seu domicili social a València, Gran Via Fernando el Catòlic 15-2 (CP 46008).

Està inscrita en el Registre de Federacions de la CV:

Et facilitem les següents dades de contacte de la FRCV:

Tel :

Mail

COPYRIGHT, PROPIETAT INTEL·LECTUAL/INDUSTRIAL

Tot el contingut de la web www.rugbycv.es  és propietat de la FRCV i es troba protegit per la legislació espanyola en matèria de propietat intel·lectual, industrial, marques, etc.

Amb això fem al·lusió al fet que la imatge, logotips, informació, disseny gràfic, codi font, fotografies, etc pertanyen a FRCV.

No es podrà reproduir aquest tipus d’informació o imatges excepte per a ús personal. Qualsevol altre ús no lucratiu haurà de ser autoritzat de manera prèvia i expressa per FRCV, dirigint un mail amb la petició a l’adreça.

Qualsevol altre tipus d’ús, reproducció o utilització queda terminantment prohibida, donant lloc a l’exercici de les accions legals pertinents en defensa dels drets de FRCV.

És possible que FRCV utilitze logotips o imatges, marques o noms comercials de tercers en el seu web, si bé, aquestes s’han utilitzat amb el consentiment del seu titular i/o per la seua condició de partners, col·laboradors o receptors/prestadors de serveis de la fundació. Tota imatge o logotip de tercers és propietat del seu respectiu titular i també queda protegida pels drets de propietat.

ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB

L’usuari es compromet a utilitzar la web, blog, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar la web o els serveis que es presten a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puga danyar, inutilitzar o deteriorar la web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi de la web per altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es troben en la present web.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o siguen susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del titular del Web o de tercers.

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en les quals puga incórrer o dels perjudicis que puga causar per la utilització de la web, quedant el titular de la web, els seus socis,  col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es poguera derivar per les accions de l’Usuari.

FRCV emprarà tots els esforços i mitjans raonables per a facilitar informació actualitzada en el Web, no obstant això, el titular del Web no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través del seu web.

Responsabilitat pel funcionament del Web

FRCV exclou tota responsabilitat que es poguera derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular de la web.

Així mateix, FRCV exclou qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobre càrrega en les línies telefòniques o en Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del titular de la web.

FRCV podrà suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat a la web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Responsabilitat per links

Els enllaços o links continguts en la web/blog poden conduir a l’usuari a altres web gestionades per tercers.

FRCV declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobe fora del seu web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret.

FRCV  queda exonerada de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals enllaços, del resultat obtingut a través d’aquests enllaços, de la veracitat i licitud del contingut o informació a la qual es pot accedir, així com dels perjudicis que puga patir l’Usuari en virtut de la informació trobada en la web enllaçada.

FRCV es reserva el dret de canviar sense previ avís la imatge, continguts, i/o serveis que puga oferir mitjançant aquesta pàgina web, així com actualitzar aquest avís legal i el seu contingut, en funció de les modificacions de la web o sobre la base de les novetats legislatives que es vagen produint.

Per a la resolució de conflictes que s’hagen de dirimir per la via judicial, FRCV indica que el fur aplicable serà el dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de València.