AJUDES ACADEMICOESPORTIVES PER A ESPORTISTES D’ELIT

La finalitat de les beques academicoesportives serà ajudar als esportistes d’elit de nivell A i B de la Comunitat Valenciana a sufragar en part les despeses ocasionades pels seus estudis i formació acadèmica, com a incentiu econòmic a la seua formació, en consideració als seus resultats esportius i les exigències en la seua preparació.

Les ajudes estaran contemplades per als esportistes d’elit de nivell A i B que figuren en les Llistes d’esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana, i tinguen matrícula durant tot el curs acadèmic en un centre d’ensenyança secundària o universitària oficialment reconegut per la conselleria competent en matèria d’educació, cursant ensenyaments de règim general, ensenyaments de règim especial o ensenyament universitari.

S’informa que en el DOGV de 24 d’abril de 2017 s’ha publicat la Resolució per la qual es convoquen beques academicoesportives per a esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana per a l’any 2017.

El termini per a la presentació de sol·licituds es de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació en el DOGV.

Podeu trobar més informació a la nostra web

http://www.ceice.gva.es/ca/web/deporte/ayudas

Traduir »