Convocatòria de «Premi esportista en edat escolar any 2019»

El Consell Superior d’Esports ens fa arribar  la convocatòria  de «Premi esportista en edat escolar any 2019»

També la poden descarregar de:https://www.csd.gob.es/es/promocion-del-deporte/deporte-en-edad-escolar/premios-deporte-en-edad-escolar

Els esportistes hauran d’haver nascut entre els anys 2001 i 2004  (tots dos inclusivament).

Documentació a aportar per l’esportista sol·licitant:

  • Certificat oficial d’estudis de l’esportista amb els resultats acadèmics corresponents al curs 2018/2019.
  • Currículum esportiu en competicions de caràcter nacional i internacional corresponents a la temporada 2018/2019.
  • Qualsevol altra circumstància personal que es considere d’interés i que poguera tindre’s en compte per la comissió de valoració.

La federació recullirà les sol·licituds, fins a les 13:30h del día 12 de març de 2020

Traduir »