La Generalitat Valenciana oferta batxillerat per a esportistes

Com sabeu ja funciona des de fa anys en l’IES Conselleria de València un grup de batxillerat per a esportistes, que considerem presta un bon servei educatiu a esportistes que segueixen programes de tecnificació o activitat de rendiment esportiu. També estan funcionant ofertes similars en l’IES Font de Sant Lluis i en l’IES Rascanya.

En aquest cas, ens posem en contacte per a comunicar-vos que s’han autoritzat  3 instituts de secundària de les províncies de Castelló i Alacant per a estructurar grups específics de batxillerat per a esportistes d’elit. Aquesta opció és d’especial interés per a esportistes d’elit de cadascuna d’aquestes localitats, que vagen a cursar primer de batxillerat, i que pot ajudar a compatibilitzar millor els seus estudis amb la seua activitat esportiva, ja siga en el programa de tecnificació o amb el seu club.

El període d’inscripció serà del 17 al 25 de juny.

No obstant això, per a conéixer el projecte en cada centre, els seus horaris, i tindre més informació, us passem els telèfons i correus de contacte de cadascun:

• Castelló. IES Penyagolosa
Coordinadora: Mònica Del Moral Mira: 659 70 45 29 mdelmoralm@iespenyagolosa.es

• Alacant. IES 8 de marzo:
Tel.965936535. batxilleratesportistes8demarzo@gmail.com

• Elx. IES Montserrat Roig.
Coordinadora: Laura Quiles Guilabert: 665 98 71 45 quiles_laugui@gva.es

Esperem que la informació siga d’interés i que pugueu fer-la arribar a esportistes que estiguen en aquesta situació.

____________________________________________________________

Como sabéis ya funciona desde hace años en el IES Conselleria de Valencia un grupo de bachillerato para deportistas, que consideramos presta un buen servicio educativo a deportistas que siguen programas de tecnificación o actividad de rendimiento deportivo. También están funcionando ofertas similares en el IES Font de Sant Lluis y en el IES Rascanya.

En este caso, nos ponemos en contacto para comunicaros que se han autorizado a 3 institutos de secundaria de las provincias de Castellón y Alicante para estructurar grupos específicos de bachillerato para deportistas de élite. Esta opción es de especial interés para deportistas de élite de cada una de estas localidades, que vayan a cursar primero de bachillerato, y que puede ayudar a compatibilizar mejor sus estudios con su actividad deportiva, ya sea en el programa de tecnificación o con su club.

El periodo de inscripción será del 17 al 25 de junio.

No obstante, para conocer el proyecto en cada centro, sus horarios, y tener más información, os pasamos los teléfonos y correos de contacto de cada uno:

• Castelló. IES Penyagolosa
Coordinadora: Mònica Del Moral Mira: 659 70 45 29 mdelmoralm@iespenyagolosa.es

• Alacant. IES 8 de marzo:
Tel.965936535. batxilleratesportistes8demarzo@gmail.com

• Elx. IES Montserrat Roig.
Coordinadora: Laura Quiles Guilabert: 665 98 71 45 quiles_laugui@gva.es

Esperamos que la información sea de interés y que podáis hacerla llegar a deportistas que estén en esta situación.

Traduir »