Procediment per a la concesió d’ajudes i subvencions a entitats esportives

Procediment per a la concesió d’ajudes i subvencions a entitats esportives sense ànim de lucre afectades per les mesures adoptades en virtut del Real Decret 426/2020, de 14 de març de 2020.

Qui ho pot sol·licitar?

Entitats sense ànim de lucre afectades per les mesures adoptades en virtut del Real Decret 426/2020, de 14 de març de 2020.

En atenció a l’excepcionalitat de la present convocatòria, no podrà resultar-ne subvencionable, per excedir de la seua finalitat específica de l’objecte abans descrit de suport al teixit associatiu de les entitats esportives, les activitats i entitats següents:

– Projectes esportius no federats, o que no pertanyen a algun àmbit competitiu de la ciutat de València.

– Els projectes corresponents al programa d’Escoles Esportives Municipals.

– Els programes esportius pertanyents a universitats públiques o privades.

– Els programes esportius desenvolupats per federacions esportives.

– Les societats anònimes esportives.

Quan sol·licitar-ho

Un mes des del dia següent a la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP de la província de València.

Publicació extracte convocatòria BOP: 03/08/2020

Termini de sol·licitud: del dia 04/08/2020 fins al 04/09/2020 ambdós inclusivament.

Traduir »