L´internacional «bleu» Demba Bamba colaborará amb la FRCV

Demba Bamba és una estrela emergent del rugbi francés. Amb tan sols 23 anys ja és fix en l’equip de la top 14 del Lió Olympique i de la selecció francesa de rugbi. Però Demba és a més una persona solidària i compromesa. Des de fa un any apadrina un projecte a València, on resideix la seua germana, al costat de la Unió Africana Espanya que busca la integració de xiquets migrants a través de l’esport en general i del rugbi en particular. La FRCV dona suport a aqueixa iniciativa des del seu inici i a més comptarà amb la col·laboració de l’internacional francés com a ambaixador honorifico en diversos projectes de formació i desenvolupament.
El jugador francés té clar quin és el missatge que cal llançar als joves. “Cal esforçar-se i treballar. L’esport és una manera extraordinària de créixer al costat dels teus amics, de poder fer coses. És com una família on tots s’ajuden els uns als altres”. L’ho sap bé perquè sent campió de França d’handbol amb 14 anys es va passar al rugbi per a estar amb els seus. “Jo jugava molt bé a l’handbol però els meus amics van començar a jugar a rugbi i jo vaig fer el mateix”. I el que va començar com un joc d’un xiquet s’ha convertit en la seua passió. Sap que no tothom arriba pel cap alt alt però té clar que “l’important és créixer en aqueixos valors d’unitat, d’ajuda, de suport, el rugbi és una manera única de compartir reptes i emocions. Treballar intensament, esforçar-se i gaudir d’aqueix camí que a cadascun el porta a un lloc diferent però igual de gratificant”.
Demba encara es veu amb els seus amics de la infància i sap que sense ells mai haguera arribat fins on està. “La seua força i suport els sent sempre dins”. Campió del Món s20 amb França el primer dia que va defensar la samarreta “bleu” reconeix que no l’oblidarà. “Va ser alguna cosa complex d’explicar però alhora senzill, estava allí gaudint de l’esforç i el treball que havia fet i que m’havia fet ser qui soc”.
Coneix a alguns equips de València ja que el seu nebot i altres xics i xiques del la federació Unió Africa Espanya juguen en el Tatami en diferents categories i sap que el rugbi espanyol està creixent molt. I a la pregunta de si algun espanyol podria jugar en aqueix Top 14 que diuen que és la millor lliga del món no dubte a respondre que “si treballen i s’esforcen tot és possible, és veritat que a França el rugbi està molt arrelat en els col·legis, als pobles però pel que em compten d’Espanya també ací s’està treballant en aqueix sentit”
Ara vol continuar gaudint del rugbi i tractant cada vegada que pot d’ajudar a tots aquells que el veuen com un exemple per a poder complir els seus somnis.

Demba Bamba es una estrella emergente del rugby francés. Con tan sólo 23 años ya es fijo en el equipo de la top 14 del Lyon Olympique y de la selección francesa de rugby. Pero Demba es además una persona solidaria y comprometida.  Desde hace un año apadrina un proyecto en Valencia, donde reside su hermana, junto a la Unión Africana España que busca la integración de niños migrantes a través del deporte en general y del rugby en particular. La FRCV apoya esa iniciativa desde su inicio y además contará con la colaboración del internacional francés como embajador honorifico en varios proyectos de formación y desarrollo.

El jugador francés tiene claro cuál es el mensaje que hay que lanzar a los jóvenes. “Hay que esforzarse y trabajar. El deporte es una manera extraordinaria de crecer junto a tus amigos, de poder hacer cosas. Es como una familia donde todos se ayudan unos a otros”. El lo sabe bien porque siendo campeón de Francia de balonmano con 14 años se pasó al rugby para estar con los suyos. “Yo jugaba muy bien al balonmano pero mis amigos comenzaron a jugar a rugby y yo hice lo mismo”. Y lo que empezó como un juego de un niño se ha convertido en su pasión. Sabe que no todo el mundo llega a lo más alto pero tiene claro que “lo importante es crecer en esos valores de unidad, de ayuda, de apoyo, el rugby es una manera única de compartir retos y emociones. Trabajar duro, esforzarse y disfrutar de ese camino que a cada uno lo lleva a un lugar distinto pero igual de gratificante”.

Demba todavía se ve con sus amigos de la infancia  y sabe que sin ellos nunca hubiera llegado hasta donde está. “Su fuerza y apoyo los siento siempre dentro”. Campeón del Mundo s20 con Francia el primer día que defendió la camiseta “bleu” reconoce que no lo olvidará. “Fue algo complejo de explicar pero a la vez sencillo, estaba allí disfrutando del esfuerzo y el trabajo que había hecho y que me había hecho ser quien soy”.

Conoce a algunos equipos de Valencia ya que su sobrino y otros chicos y chicas del la federación Unión Africa España juegan en el Tatami en diferentes categorías y sabe que el rugby español está creciendo mucho. Y a la pregunta de si algún español podría jugar en ese Top 14 que dicen que es la mejor liga del mundo no duda en responder que “si trabajan y se esfuerzan todo es posible, es verdad que en Francia el rugby está muy arraigado en los colegios, en los pueblos pero por lo que me cuentan de España también aquí se está trabajando en ese sentido”

Ahora quiere seguir disfrutando del rugby y tratando cada vez que puede de ayudar a todos aquellos que lo ven como un ejemplo para poder cumplir sus sueños.

Traduir »