Convocatoria de Beques académic-esportivas de la GVA

Convocatòria de beques acadèmic-esportives que s’ha publicat en el DOGV per a tots els esportistes. Es pot sol·licitar beca els esportistes d’elit de la Comunitat Valenciana de nivell A, de nivell B o d’alta competició, que apareguen en les llistes d’esportistes d’elit publicades des de l’1 de gener de 2020 i que en 2021 complisquen com a màxim 26 anys.
Tota la informació estarà en la web:
https://ceice.gva.es/es/web/deporte/ayudas-academico-deportivas-para-deportistas-de-elite

Convocatoria de becas académico-deportivas que se ha publicado en el DOGV para todos los deportistas. Se puede solicitar beca los deportistas de élite de la Comunitat Valenciana de nivel A, de nivel B o de alta competición, que aparezcan en las listas de deportistas de élite publicadas desde el 1 de enero de 2020 y que en 2021 cumplan como máximo 26 años.
Toda la información estará en la web:
https://ceice.gva.es/es/web/deporte/ayudas-academico-deportivas-para-deportistas-de-elite

Traduir »