Celebrada la Asamblea Ordinaria de la FRCV

Divendres passat dia 16 de juliol es va celebrar en la sala d’actes de la FRCV l’Assemblea Ordinària de la temporada 20-21. En aquesta Assemblea es van aprovar els comptes de l’exercici 20-21 i els pressupostos de la pròxima campanya així com la resta dels punts de l’ordre del dia.

També es van aprovar les circulars 1 i 2 que fan referència a les llicències de la nova temporada i es van explicar totes les ajudes que la Fundación Trinidad Alfonso realitza en els seus diferents programes per a clubs, jugadors i famílies.

A més es va tindre un emotiu record a tots els que ens van deixar al llarg de la temporada amb especial record per a Toni Nuñez, que fora director medic de la FRCV i que va faltar per COVID.

El pasado viernes día 16 de julio se celebró en el salón de actos de la FRCV la Asamblea Ordinaria de la temporada 20-21. En dicha Asamblea se aprobaron las cuentas del ejercicio 20-21 y los presupuestos de la próxima campaña así como el resto de los puntos del orden del día.

También se aprobaron las circulares 1 y 2 que hacen referencia a las licencias de la nueva temporada y se explicaron todas las ayudas que la Fundación Trinidad Alfonso realiza en sus distintos programas para clubes, jugadores y familias.

Además se tuvo un emotivo recuerdo a todos los que nos dejaron a lo largo de la temporada con especial recuerdo para Toni Nuñez, que fuera director medico de la FRCV y que falleció de COVID.

 

Traduir »