Reunió de la FRCV a Vinaròs per a fomentar el rugbi a la localitat

Dimecres passat es van reunir a Vinaròs el regidor d’esports  José Charler i tècnic Ignacio Charler amb José Luís López president de la FRCV, José J. Hurtado director tècnic i desenvolupament, i Juan Rastrilla director de promoció.

Durant la reunió els responsables de la FRCV, van manifestar l’objectiu prioritari de promocionar i potenciar l’activitat de rugbi a la província de Castelló en general, i especialment a Vinaròs.

La resposta per part dels responsables de l’esport de Vinaròs va ser molt positiva. La FRCV va aportar una sèrie d’idees per a posar en marxa a curt termini accions que foren compatibles amb les activitats multiesportives.

Estem segurs que els ponts que s’estan construint, faran possible que la comarca del Baix *Maestrazgo reprenga la seua activitat de rugbi i no quede desconnectada del creixement del nostre esport.

El pasado miércoles se reunieron en Vinaròs el regidor de deportes  José Charler y técnico Ignacio Charler con José Luís López presidente de la FRCV, José J. Hurtado director técnico y desarrollo, y Juan Rastrilla director de promoción.

Durante la reunión los responsables de la FRCV, manifestaron el objetivo prioritario de promocionar y potenciar la actividad de rugby en la provincia de Castellón en general, y especialmente en Vinaròs.

La respuesta por parte de los responsables del deporte de Vinaròs fue muy positiva. La FRCV aportó una serie de ideas para poner en marcha a corto plazo acciones que fueran compatibles con las actividades multideportivas.

Estamos seguros que los puentes que se están construyendo, harán posible que la comarca del Bajo Maestrazgo retome su actividad de rugby y no quede desconectada del crecimiento de nuestro deporte.

Traduir »