Celebrada el cap de setmana l’Asamblea General Ordinaria i Extraordinaria de la FRCV

Dissabte passat es va celebrar en els locals de la FRCV l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària de la Federació de Rugbi de la Comunitat Valenciana. En l’ordinària i després de ser presentats tots els informes per part dels diferents es van votar els diferents punts del dia que van ser aprovats per mayoría.  En l’Assemblea Extraordinària es va procedir a fixar el calendari i reglament electoral que va ser aprovat i també es va anomenar una comissió gestora que treballarà fins que se celebren les eleccions després de l’estiu i es nom la nova junta directiva.

El pasado sábado se celebró en los locales de la FRCV la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Federación de Rugby de la Comunitat Valenciana. En la ordinaria y tras ser presentados todos los informes por parte de los diferentes se votaron los diferentes puntos del día que fueron aprobados por mayoría.

En la Asamblea Extraordinaria se procedió a fijar el calendario y reglamento electoral que fue aprobado y también se nombró una comisión gestora que trabajará hasta que se celebren las elecciones después del verano y se nombre la nueva junta directiva.

Traduir »