Gran participació en la jornada de rugbi tag a Castelló

El passat dimarts 28 de Març es va celebrar al Parc Esportiu Sindical de Castelló la II Jornada de Rugbi Tag de Castelló. El nombre d’assistents per torns va superar les millors previsions amb més de 500 alumnes d’IES de la ciutat de Castelló:
Juan Bautista Porcar, La Plana, Penyagolosa, Bovalar i Francesc Ribalta.

Acompanyats pels seus corresponents PEF, i atesos per jugadors i jugadores, entrenadors i àrbitres del Club de Rugbi Castelló i Còmit de Promoció FRCV, els participants van jugar partits mixts de Tag Rugby i van participar a tallers d’iniciació al rugbi. Estem segurs que amb l’extraordinari treball de promoció escolar del Club de Rugbi Castelló, Esport a l’Escola de Conselleria d’Esport, Esport a l’Escola + 1 de la Fundació Trinitat Alfonso, i la prioritat del Comite de Promoció FRCV, a les comarques del nord de Castelló, s’aconseguirà elevar el nombre de practicants a tota la província i concretament a Castelló, es materialitzi l’antic projecte les noves instal·lacions de rugbi durant tants anys paralitzat.

El pasado martes 28 de Marzo se celebró en el Parque Deportivo Sindical de Castellón la II Jornada de Rugby Tag de Castellón. El número de asistentes por turnos, superó las mejores previsiones con más de 500 alumnos, de IES de la ciudad de Castellón:
Juan Bautista Porcar, La Plana, Penyagolosa, Bovalar y Francesc Ribalta.

Acompañados por sus correspondientes PEF, y atendidos por jugadores y jugadoras, entrenadores y árbitros del Club de Rugby Castellón y Cómite de Promoción FRCV, los participantes jugaron partidos mixtos de Tag Rugby y participaron en talleres de iniciación al rugby. Estamos seguros que con el extraordinario trabajo de promoción escolar del Club de Rugby Castellón, Esport a l’Escola de Conselleria de Esport, Esport a l’Escola + 1 de la Fundacion Trinidad Alfonso, y la prioridad del Comite de Promocion FRCV, en las comarcas del norte de Castellón, se logrará elevar el número de practicantes en toda la provincia y concretamente en Castellón, se materialice el antiguo proyecto las nuevas instalaciones de rugby durante tantos años paralizado.

Traduir »