Bona experiència per a Elda, Alcoi i Caudete amb el clinic de Alejandro Quartesan

Dimarts 25 d’abril passat organitzat pels clubs d’Elda, Alcoi i Caudete amb la col·laboració del Comitè de Promoció de la FRCV, Alejandro Pérez Quartesan tècnic argentí de gran experiència esportiva i gestió, coneixedor del rugbi a Espanya pels seus anteriors treballs a Galícia i Astúries, va impartir a Elda una sessió tècnica de camp on es va treballar com guanyar la línia de l’avantatge a partir de fases estàtiques. A la sessió van assistir un important nombre de jugadors dels clubs organitzadors. Aquesta sessió va millorar el nivell de tots els jugadors participants, que durant l’entrenament van mostrar interès i compromís.

El pasado martes 25 de Abril organizado por los clubes de Elda, Alcoy y Caudete con la colaboración del Comité de Promoción de la FRCV, Alejandro Pérez Quartesan técnico argentino de gran experiencia deportiva y gestión, conocedor del rugby en España por sus anteriores trabajos en Galicia y Asturias, impartió en Elda una sesión técnica de campo donde se trabajó como ganar la línea de la ventaja a partir de fases estáticas. A la sesión asistieron un importante numero de jugadores de los clubes organizadores. Esta sesión mejoró el nivel de todos los jugadores participantes, que durante el entrenamiento mostraron interés y compromiso.

 

Traduir »