Reunió a Benicarlo amb el regidor d’esports de l’Ajuntament

Recentment es van reunir a Benicarló responsables de promoció de la FRCV, amb el nou regidor d’esports Sr. Enrique Casalduch i el seu equip de tècnics i auxiliars, amb la finalitat de de presentar-los el pla d’expansió de la FRCV per a aproximar la pràctica del rugbi a la zona nord de la província de Castelló. Durant la reunió va quedar de manifest el coneixement del nostre esport per part dels tècnics i el mutu interés, de continuar donant suport al rugbi escolar en aquest important municipi del Baix Maestrazgo i d’incloure el rugbi, dins de les activitats esportives municipals de Benicarló en les Trovadas municipals o comarcals i en altres esdeveniments promocionals com a Rugbi al Poblé, Rugbi Inclusiu i Rugbi Platja

Recientemente se reunieron en Benicarló responsables de promoción de la FRCV, con el nuevo concejal de deportes D. Enrique Casalduch y su equipo de técnicos y auxiliares, con el fin de de presentarles el plan de expansión de la FRCV para aproximar la práctica del rugby a la zona norte de la provincia de Castellón.

Durante la reunión quedó de manifiesto el conocimiento de nuestro deporte por parte de los técnicos y el mutuo interés, de continuar apoyando el rugby escolar en este importante municipio del Bajo Maestrazgo y de incluir el rugby, dentro de las actividades deportivas municipales de Benicarló en las Trovadas municipales o comarcales y en otros eventos promocionales como Rugby al Poblé, Rugby Inclusivo y Rugby Playa.

Traduir »