Ajudes destinades a entitats participants en el nivell d’iniciació al rendiment XLII Jocs Esportius

S’adjunta a continuació un enllaç amb la resolució, aixì com dos models de documents que s’han de presentar en la justificació (un d’ells s’ha de plenar per part de la federació).

El termini per presentar justificacions es el 30 de setembre de 2024.

Enllaç

https://dogv.gva.es/datos/2024/07/03/pdf/2024_6376.pdf

2024_6376
Traduir »