Decepció després de la reunió de La Taula de l’Esport

La FRCV vol posar de manifest la seua «decepció» després de la reunió mantinguda aquest matí de la Taula de l’Esport on no s’han concretat les mesures que es faran efectives respecte a la practica esportiva tant en el referit als entrenaments com a la competició. Ha quedat demostrat que l’esport no és un focus de contagi massiu i que els casos detectats són mínims. A això s’uneix la declaració de l’esport com a activitat essencial la setmana passada en el Congrés dels Diputats.

La FRCV quiere poner de manifiesto su «decepción» tras la reunión mantenida esta mañana de la Mesa del Deporte donde no se han concretado las medidas que se harán efectivas respecto a la practica deportiva tanto en lo referido a los entrenamientos como a la competición. Ha quedado demostrado que el deporte no es un foco de contagio masivo y que los casos detectados son mínimos. A esto se une la declaración del deporte como actividad esencial la semana pasada en el Congreso de los Diputados.

Traduir »