Publicació de les ajudes a entitats esportives de la provincia de Castelló

Podran beneficiar-se de les subvencions els clubs esportius de la província de Castelló que tinguen secció d’esport base i participen en competicions federades d’àmbit provincial, autonòmic, nacional o
internaciona.

Diputació de Castelló
Enlace

Traduir »