La dona creix en protagonisme en el món del rugbi

El rugbi ha crescut molt en els últims anys però aquest creixement ha vingut provocat en major mesura gràcies a la major participació de la dona en un esport que ha sigut durant molts anys les persones homes els qui el practicaven.
És un dels grans logros, de les institucions i entitats esportives secundar i donar visibilitat al fet que no hi ha esports d’home ni de dones. Les portes del rugbi s’obrin a totes les persones que veuen en aquest esport una manera de viure i això ens uneix a tota la societat.

El rugby ha crecido mucho en los últimos años pero este crecimiento ha venido provocado en mayor medida gracias a la mayor participación de la mujer en un deporte que ha sido durante muchos años las personas varones quienes lo practicaban.
Es uno de los grandes logros, de las instituciones y entidades deportivas apoyar y dar visibilidad a que no hay deportes de hombre ni de mujeres. Las puertas del rugby se abren a todas las personas que ven en este deporte una manera de vivir y eso nos une a toda la sociedad.

Traduir »