En marxa els plans de tecnificació de la FRCV

Aquesta setmana la FRCV ha représ les sessions de tecnificació per a tots els jugadors/as d’entre 16 i 23 anys que desitgen participar en aquest programa destinat a millorar el rendiment dels jugadors de la Comunitat Valenciana. Coordinat per Borja Cotanda i sota la direcció de la direcció tècnica de la Federació es busca millorar aspectes com l’eficiència dels jugadors, previndre lesions i millorar en tots els aspectes relacionats amb el joc.
El programa està obert a tots els clubs i es desenvolupa en dues seus, el camp de Rio i Quatre Carreres. L’objectiu d’aquestes sessions de tecnificació és reunir jugadors que tenen *proyecciòn de club a la selecció i que puguen millorar el seu rendiment i servisca de complement al treball que realitzen en els seus equips.

Esta semana la FRCV ha reanudado las sesiones de tecnificación para todos los jugadores/as de entre 16 y 23 años que deseen participar en este programa destinado a mejorar el rendimiento de los jugadores de la Comunitat Valenciana. Coordinado por Borja Cotanda y bajo la dirección de la dirección técnica de la Federación se busca mejorar aspectos como la eficiencia de los jugadores, prevenir lesiones y mejorar en todos los aspectos relacionados con el juego.

El programa está abierto a todos los clubes y se desarrolla en dos sedes, el campo de Rio y Quatre Carreres. El objetivo de estas sesiones de tecnificación es reunir jugadores que tienen proyecciòn de club a la selección y que puedan mejorar su rendimiento y sirva de complemento al trabajo que realizan en sus equipos.

Traduir »