Els serveis de la federació es reactivaran després de el període de vacances

Des del dia 10 fins al 23 d’agost la federació de rugbi de la comunitat valenciana estarà tancada per vacances, no obstant qualsevol urgència podrà ser atesa.

Les llicències de la nova temporada es podrán començar a tramitar a partir de l’1 de setembre.

………………………………….

Desde el día 10 hasta el 23 de agosto la federación de rugby de la comunitat valenciana permanecerá cerrada por vacaciones, no obstante cualquier urgencia podrá ser atendida.

Las licencias de la nueva temporada se podrán comenzar a tramitar a partir del 1 de septiembre.

Traduir »