El rugbi valencià s’uneix per Nadal

Amb l’arribada del Nadal i sota el lema «No Tot És Rugbi» els clubs de rugbi de la ciutat de València CP Els Abelles, CAU València, Rugbi Club València, Club de Rugbi de la Universitat Politècnica de València, Tatami RC i CR Sant Roque, així com la Federació de Rugbi de la CV s’uneixen per a organitzar una macro recollida d’aliments no peribles.

L’objectiu d’aquesta acció no és solament l’obtenció de recursos per als més desfavorits del nostre entorn, sinó conscienciar a la joventut de la necessitat de posar cadascun el seu granet d’arena per a aconseguir una societat més solidària, justa i igualitària.

La recollida s’efectuarà en les seus dels diferents clubs entre els dies 14 i 22 de desembre.

Aquesta acció ha sigut organitzada de la mà de Joves i Solidaris, una Associació sense ànim de lucre compromesa a ajudar a la infància i famílies amb menys recursos, l’empresa d’indumentària esportiva Kauri i la Federació de Rugbi de la Comunitat Valenciana. Tot el que s’obtinga s’entregarà als col·lectius més necessitats de la nostra ciutat.

Con la llegada de las Navidades y bajo el lema «No Todo Es Rugby» los clubes de rugby de la ciudad de Valencia CP Les Abelles, CAU Valencia, Rugby Club Valencia, Club de Rugby de la Universitat Politècnica de València, Tatami RC y CR San Roque, así como la Federación de Rugby de la CV se unen para organizar una macro recogida de alimentos no perecederos.

El objetivo de esta acción no es solamente la obtención de recursos para los más desfavorecidos de nuestro entorno, sino concienciar a la juventud de la necesidad de poner cada uno su granito de arena para conseguir una sociedad más solidaria, justa e igualitaria.

La recogida se efectuará en las sedes de los diferentes clubes entre los días 14 y 22 de diciembre.

Esta acción ha sido organizada de la mano de Joves i Solidaris, una Asociación sin ánimo de lucro comprometida en ayudar a la infancia y familias con menos recursos, la empresa de indumentaria deportiva Kauri y la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana. Todo lo que se obtenga se entregará a los colectivos más necesitados de nuestra ciudad.

Traduir »