Nova sesió de promoció del rugbi femeni a la Vila

Aquest passat diumenge 13 de febrer s’ha realitzat en la VilaJoyosa en el camp del Pantà una nova sessió de promoció del rugbi Femení coincidint amb la jornada de segona Territorial Femenina. Aquesta jornada de promoció té com a objectiu la captació de noves jugadores i donar visibilitat al rugbi femení.

En aquesta sessió van estar tècnics de la FRCV que van compartir una bonica jornada on van explicar tot el relacionat amb el rugbi i els seus valors als presents. El club amfitrió, la Vila va estar representat per «Jacky» entrenador del conjunt femení, i part de les seues jugadores que van compartir totes les xiques que van assistir la sessió. Un grup de 6 noves jugadores ja formen part de l’equip i per descomptat van conéixer que és un tercer temps.

Este pasado domingo 13 de febrero se ha realizado en la VilaJoyosa en el campo del Pantano una nueva sesión de promoción del rugby Femenino coincidiendo con la jornada de segunda Territorial Femenina. Dicha jornada de promoción tiene como objetivo la captación de nuevas jugadoras y dar visibilidad al rugby femenino.

En dicha sesión estuvieron técnicos de la FRCV que compartieron una bonita jornada donde explicaron todo lo relacionado con el rugby y sus valores a los presentes. El club anfitrión, la Vila estuvo representado por Jacky entrenador del conjunto femenino, y parte de sus jugadoras que compartieron todas las chicas que asistieron la sesión. Un grupo de 6 nuevas jugadoras ya forman parte del equipo y por supuesto conocieron que es un tercer tiempo.

Traduir »