Marta Latre s’ha incorporat a la Junta Directiva de la FERUGBY

Marta Latre s’ha incorporat com a vocal al Junta Directiva de la Federació Espanyola de Rugbi. Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Màster Universitari en Direcció i Gestió de l’Activitat Física i Màster Universitari en Formació del Professorat de Secundària, Batxillerat i Formació Professional. Actualment treballa en la Federació de Rugbi de la Comunitat València en la gestió de programes d’esport escolar i és membre de la Junta Directiva de la FRCV. Anteriorment, ha sigut Promotora del programa Dona i Esport de la Federació Espanyola de Rugbi, així com entrenadora de l’Acadèmia Nacional Femenina a València. La seua carrera esportiva en el rugbi s’ha desenvolupat en el club Els Abelles, on va jugar 6 temporades, tant a nivell territorial com en les categories nacionals DHB i DH, així com en la Selecció de la Federació Valenciana

Marta Latre se ha incorporado como vocal al Junta Directiva de la Federación Española de Rugby. Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Máster Universitario en Dirección y Gestión de la Actividad Física y Máster Universitario en Formación del Profesorado de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Actualmente trabaja en la Federación de Rugby de la Comunidad Valencia en la gestión de programas de deporte escolar y es miembro de la Junta Directiva de la FRCV. Anteriormente, ha sido Promotora del programa Mujer y Deporte de la Federación Española de Rugby, así como entrenadora de la Academia Nacional Femenina en Valencia. Su carrera deportiva en el rugby se ha desarrollado en el CP Les Abelles, donde jugó 6 temporadas, tanto a nivel territorial como en las categorías nacionales DHB y DH, así como en la Selección de la Federación Valenciana

Traduir »