Ajudes a esdeveniments esportius especials 2022

Subvencions destinades a l’organització d’esdeveniments esportius especials a la Comunitat Valenciana per a l’any 2022.

Finalitat de les subvencions

Les subvencions tindran com a finalitat donar suport a l’organització i realització d’esdeveniments esportius especials de caràcter internacional o nacional que es realitzen en la Comunitat Valenciana de novembre de 2021 a octubre de 2022.

Excepcionalment, s’inclouen els esdeveniments celebrats al novembre i desembre de 2021, ja que la justificació no hauria sigut possible presentar-la íntegrament en l’exercici anterior perquè l’esdeveniment es va realitzar a la fi d’any.

La consideració d’esdeveniment esportiu especial està regulada en l’article 4 de les bases que regulen la present convocatòria.

La presentació serà exclusivament telemàtica (tramitar amb certificat) fins al 5 de maig de 2022 a través del següent procediment:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=929

 

Traduir »