El rugbi estara present a les escoles de Onda el próxim curs

La FRCV agraeix al regidor d’Esports José Vicente Iserte i a la regidora d’Educació Estela Badenes d’Onda, el seu suport al projecte que el nostre Comité de Promoció a proposat per al pròxim curs escolar a les Ampa de centres d’ensenyament d’Onda.
Aquest primer pas d’introducció al Rugbi i els seus Valors en els seus centres d’ensenyament, sens dubte generaran l’interés d’escolars disposats a sol·licitar inscriure’s al rugbi, dins de la ja àmplia oferta multiesportiva municipal d’Onda. Amb la inclusió futura del rugbi dins de les noves escoles esportives municipals a la província de Castelló, estem segurs que la proximitat geogràfica entre aquestes escoles municipals i la implicació solidària, de entrenadors i monitors dels clubs d’aquesta província, faran possible un desenvolupament sostingut de la pràctica del rugbi.

La FRCV agradece al concejal de Deportes José Vicente Iserte y a la concejala de Educación Estela Badenes de Onda, su apoyo al proyecto que nuestro Comité de Promoción a propuesto para el próximo curso escolar a las Ampa de centros de enseñanza de Onda.
Este primer paso de introducción al Rugby y sus Valores en sus centros de enseñanza, sin duda generarán el interés de escolares dispuestos a solicitar inscribirse al rugby, dentro de la ya amplia oferta multideportiva municipal de Onda. Con la inclusión futura del rugby dentro de las nuevas escuelas deportivas municipales en la provincia de Castellón, estamos seguros que la proximidad geográfica entre estas escuelas municipales y la implicación solidaria, de entrenadores y monitores de los clubes de esta provincia, harán posible un desarrollo sostenido de la práctica del rugby.

Traduir »