Dia de l’Esport a Picassent amb la FRCV

El 5 d’abril passat Picassent va celebrar al seu Poliesportiu Municipal el dia de l’Esport reunint centenars d’escolars de centres d’ensenyament del seu municipi. Xiquets i xiquetes van poder practicar durant el matí diferents activitats esportives.
El CEIP Maré de Deu de Vallivana va participar dins del programa d’Esport a l’Escola +1 de la Fundació Trinitat Alfons a 3r i 4t, i en 5è i 6è de primària els tallers d’Introducció al Rugbi i els seus valors del Comite de Promoció de la FRCV.
Entre tots dos programes, coincidents en objectius, i en este esdeveniment van reunir més de 200 participants en l’activitat de rugbi. La implicació dels PEF i els seus alumnes van ser tan il·lusionants que en breus la FRCV a través dels PEF sol·licités una reunió a l’ampa del centre per presentar-los un projecte que pugui donar continuïtat el proper curs a l’activitat, en clubs de rugbi o bé, dins les activitats multiesportives municipals dels responsables de la regidoria d’Esports, que han posat de manifest amb aquest Dia de l’Esport, una feina excel·lent al seu municipi

El pasado 5 de abril Picassent celebró en su Polideportivo Municipal el día del Deporte reuniendo a cientos de escolares de centros de enseñanza de su municipio. Niños y niñas pudieron practicar durante la mañana diferentes actividades deportivas.
El CEIP Maré de Deu de Vallivana participó dentro del programa de Esport a l’Escola +1 de la Fundacion Trinidad Alfonso en 3º y 4º, y en 5º y 6º de primaria los talleres de Introducción al Rugby y sus valores del Comite de Promoción de la FRCV.
Entre ambos programas, coincidentes en objetivos, y en este evento, reunieron a más de 200 participantes en la actividad de rugby. La implicación de los PEF y sus alumnos fueron tan ilusionantes, que en breves la FRCV a través de los PEF, solicitara una reunión al ampa del centro para presentarles un proyecto que pueda dar continuidad el próximo curso a la actividad, en clubes de rugby o bien, dentro de las actividades multideportivas municipales de los responsables de la concejalía de Deportes, que han puesto de manifiesto con este Día del Deporte, un excelente trabajo en su municipio

Traduir »