Gran participació en Vinaròs de la Trobada Escolar de rugbi cinta

Dimecres passat 7 de juny es va celebrar una *Trobada Escolar de Rugbi Cinta en Vinaròs. L’esdeveniment va reunir més de 250 xiquets i xiquetes en dos camps de futbol contigus de les instal·lacions esportives de Vinaròs. Durant la primera hora, els participants acompanyats pels seus respectius PEF, van anar recorrent per torns en grups reduïts, un circuit de 10 postes de tallers de rugbi divertits i assegurances, finalitzant el matí amb partits-guiats de rugbi cinta entre CEIP degudament atesos, en aquest esdeveniment per tècnics i monitors de la FRCV i de clubs col·laboradors de C.R Castelló, Els Tous d’Amposta i Tatami R,C de València. La implicació activa dels PEF i directors dels centres d’ensenyament durant les sessions al llarg d’aquest el curs escolar i en particular, per a aquest esdeveniment, sol·licitant les instal·lacions al CMS, han sigut determinants per a fer possible aquest important esdeveniment i el projecte de recuperació de la pràctica del rugbi a Vinaròs i comarca.. Volem agrair l’interés cap al nostre esport obrint-nos les portes de les seues aules i patis per a compartir les nostres sessions de Rugbi Valors i l’esforç dels responsables dels 5 CEIP a posar-se d’acord, per a concretar una data per a aquesta *trovada i haver contractat per a l’ocasió autobusos escolars per al desplaçament a les instal·lacions esportiva. Amb l’objectiu de donar continuïtat i creixement sostingut del rugbi en la capital i comarca del Baix Maestrazgo, estem segurs que la FRCV comptarà amb el suport dels directors i PEF dels centres d’ensenyament per a avalar la proposta d’activitat extraescolar que la FRCV presentarà en breu, a AFA Associació de Famílies d’Alumnes i al CME Consell Municipal d’Esports de Vinaròs

El pasado miércoles 7 de junio se celebró una Trobada Escolar de Rugby Cinta en Vinaros. El evento reunió a más de 250 niños y niñas en dos campos de fútbol contiguos de las instalaciones deportivas de Vinaròs. Durante la primera hora, los participantes acompañados por sus respectivos PEF, fueron recorriendo por turnos en grupos reducidos, un circuito de 10 postas de talleres de rugby divertidos y seguros, finalizando la mañana con partidos-guiados de rugby cinta entre CEIP debidamente atendidos, en este evento por técnicos y monitores de la FRCV y de clubes colaboradores de C.R Castellón, Los Tous d’Amposta y Tatami R,C de Valencia.
La implicación activa de los PEF y directores de los centros de enseñanza durante las sesiones a lo largo de este el curso escolar y en particular, para este evento, solicitando las instalaciones al CMS, han sido determinantes para hacer posible este importante evento y el proyecto de recuperación de la práctica del rugby en Vinaròs y comarca..
Queremos agradecer el interés hacia nuestro deporte abriéndonos las puertas de sus aulas y patios para compartir nuestras sesiones de Rugby Valores y el esfuerzo de los responsables de los 5 CEIP en ponerse de acuerdo, para concretar una fecha para esta trovada y haber contratado para la ocasión autobuses escolares para el desplazamiento a las instalaciones deportiva.
Con el objetivo de dar continuidad y crecimiento sostenido del rugby en la capital y comarca del Bajo Maestrazgo, estamos seguros que la FRCV contará con el apoyo de los directores y PEF de los centros de enseñanza para avalar la propuesta de actividad extraescolar que la FRCV presentará en breve, a AFA Asociación de Familias de Alumnos y al CME Consell Municipal d’Esports de Vinaròs.

Traduir »