Celebrada la Asamblea Ordinaria en la seu de la FRCV

Divendres passat 7 de juliol es va celebrar en els locals de la FRCV l’Assemblea Ordinària de la temporada 22-23. Els assembleistes presents van escoltar els diversos informes per part dels responsables d’àrees de la Federació així com el resum de la temporada amb xifres positives tant en l’econòmic com en l’esportiu i social. Una temporada marcada pels èxits de les seleccions territorials en els campionats d’Espanya i el creixement de les activitats en tots els àmbits. Durant l’assemblea es van aprovar els comptes de la temporada 22-23 així com el pressupost de la pròxima campanya. Es van debatre i van votar també diverses propostes sobre l’organització de la competició en algunes de les categories. I es trasllade a la comissió prima la potestat per a decidir sobre alguns temes organitzatius amb comunicació posterior als clubs

El pasado viernes 7 de julio se celebró en los locales de la FRCV la Asamblea Ordinaria de la temporada 22-23. Los asambleístas presentes escucharon los diversos informes por parte de los responsables de áreas de la Federación así como el resumen de la temporada con cifras positivas tanto en lo económico como en lo deportivo y social. Una temporada marcada por los éxitos de las selecciones territoriales en los campeonatos de España y el crecimiento de las actividades en todos los ámbitos.

Durante la asamblea se aprobaron las cuentas de la temporada 22-23 así como el presupuesto de la próxima campaña. Se debatieron y votaron también diversas propuestas sobre la organización de la competición en algunas de las categorías. Y se traslado a la comisión delgada la potestad para decidir sobre algunos temas organizativos con comunicación posterior a los clubes.

Traduir »